தமிழக அரசு அங்கன்வாடி வேலைவாய்ப்பு 2021 | Anganwadi Vacancy 2021 | Anganwadi Jobs 2021 | Anganwadi Recruitment 2021 |

தமிழக அரசு அங்கன்வாடி வேலைவாய்ப்பு 2021 | Anganwadi Vacancy 2021 | Anganwadi Jobs 2021 | Anganwadi Recruitment 2021 | ICDS JOB VACANCY 2021 IN TAMIL NADU |


பதவியின் பெயர்கள் :


1. ANGANWADI WORKER Recruitment 2021


( அங்கன் வாடி உதவியாளர் வேலைவாய்ப்பு 2021)


2. MINI ANGANWADI WORKER Recruitment 2021


( அங்கன் வாடி பணியாளர் வேலைவாய்ப்பு 2021 )


3 ANGANWADI HELPER Recruitment 2021 


( குறு அங்கன் வாடி பணியாளர் வேலைவாய்ப்பு 2021 )


கல்வித் தகுதி :


1. ANGANWADI WORKER Recruitment 2021 ( அங்கன் வாடி உதவியாளர் வேலைவாய்ப்பு 2021)


1. தமிழில் எழுத படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

3. விண்ணப்பதாரர் விண்ணப்பிக்கும் மையத்தின் அருகில் வசிக்க வேண்டும்.


4. விதவை/கணவரால் கைவிடப்பட்டவர் / சம்மந்தப்பட்டவர் எனில் உரியவகையில் சான்று சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.


5. தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பினர் /தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியினர்/மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் / பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் என்பதற்கான சான்று வட்டாட்சியரிடமிருந்து பெற்று சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

2. MINI ANGANWADI WORKER Recruitment 2021 ( அங்கன் வாடி பணியாளர் வேலைவாய்ப்பு 2021 )

1.10 படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

3. விண்ணப்பதாரர் விண்ணப்பிக்கும் மையத்தின் அருகில் வசிக்க வேண்டும்.


4. விதவை/கணவரால் கைவிடப்பட்டவர் / சம்மந்தப்பட்டவர் எனில் உரியவகையில் சான்று சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.


5. தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பினர் /தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியினர்/மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் / பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் என்பதற்கான சான்று வட்டாட்சியரிடமிருந்து பெற்று சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *